1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

ADR - zásilky

Nebezpečné zboží jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

 

K přepravě takových látek je možno používat pouze vozidla s příslušným povolením a výbavou. Řidič musí mít Osvědčení o školení ADR dle Evropské dohody o mezinárodní dopravě nebezpečného zboží ADR a při vyzvání musí předložit doprovodné dokumenty ke zboží.

 

ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 tříd

 • Třída 1  -  Výbušné látky a předměty
 • Třída 2  -  Plyny
 • Třída 3  -  Hořlavé kapaliny
 • Třída 4  -  Hořlavé tuhé látky
 • Třída 5  -  Látky podporující hoření
 • Třída 6  -  Toxické látky
 • Třída 7  -  Radioaktivní látky
 • Třída 8  -  Žíravé látky
 • Třída 9  -  Jiné nebezpečné látky a předměty

Kontakt

INTERZES Interengineering s.r.o
V Újezdech 569/7
CZ-621 00 Brno

Tel.: +420 530 509 040
Fax: +420 530 509 059
office(AT)interzes.cz

24/7 Hotline: +420 728 781 896